ავარიული შეყობინების სისტემის ინტეგრაცია კომპანია "ენერგოატომ"-ში

კომპანია InfoTel  არჩეული იქნა თანამშრომელთა ავარიული შეტყობინების სისტემის სარეალიზაციოდ - საწარმოს IT  ინფრასტრუქტურაში გადაწყვეტის ინტეგრირებისათვის.

შემკვეთის შესახებ

სახელმწიფო საწარმო „ეროვნული ატომური ენერგომაგენერირებელი კომპანია „ენერგოატომი““ შეიქმნა 1996 წლის ოქტომბერში. კომპანია არის უკრაინის ოთხი მოქმედი ატომური ელექტროსადგურის ოპერატორი, რომლებშიც ექსპლუატაციაშია 15 ატომური ენერგობლოკი, რომელთაგან 13  ВВЭР-1000, ხოლო ორი - ВВЭР-440 ტიპისაა, საერთო დადგენილი სიმძლავრეა 13 835 მგვტ, თალიშის ჰაესის 2 ჰიდროაგრეგატი საერთო დადგენილი სიმძლავრით 302 მგვტ და ალექსანდროვსკის ჰესის 2 ჰიდროაგრეგატი დადგენილი სიმძლავრით 11,5 მგვტ.

„ენერგოატომი“ უზრუნველყოფს უკრაინის ელექტროენერგიის მოთხოვნების დაახლოებით 55%-ს, შემოდგომა-ზამთრის პერიოდში ეს მაჩვენებელი 70%-ს აღწევს.

უკრაინას მსოფლიოში უჭირავს მერვე ადგილი აეს-ების დადგენილი სიმძლავრის მაჩვენებლით. 2018 წლის შედეგებით უკრაინამ დაიკავა მსოფლიოში მესამე ადგილი აეს-ების ელექტროენერგიის წილით ქვეყანაში ელექტროენერგიის წარმოების მოცულობაში.

კომპანია ენერგოატომი არის ღსს АЭС, WNA, EUR, INPRO, უკრაინის ატომური საზოგადოებისა და ასოციაცია „უკრაინის ატომური ფორუმის“ წევრი.

ოფიციალური ვებსაიტიhttps://www.energoatom.com.ua/ua/

ამოცანები

 1. არ დაუშვას ავარიები აეს-ის მუშაობაში;
 2. უზრუნველყოს აეს-ის უსაფრთხოების მიმდინარე დონე რაოდენობრივი მაჩვენებლებით არანაკლებ მიღწეულისა მიმდინარე წლის განმავლობაში.
 3. უზრუნველყოს დადებითი გამოცდილების გაცვლა უსაფრთხოების კულტურაში აეს-ებს შორის.
 4. უზრუნველყოს პერსონალის დასხივების დადგენილი საკონტროლო დონეების არგადაჭარბება.
 5. უზრუნველყოს გარემოზე ნეგატიური საწარმოო გავლენის შემცირება.
 6. არ დაუშვას უბედური შემთხვევაბი საწარმოში.
 7. უზრუნველყოს სახელმწიფო საწარმო „ნაეკ (ენერგოატომ)“-ში მომუშავეთა ჯანმრთელობის კონტროლი.
 8. უზრუნველყოს სახელმწიფო საწარმო „ნაეკ (ენერგოატომ)“-ის ინტეგრირებული მართვის სისტემათა შესაბამისობა საერთაშორისო სატანდარტებთან მსოფლიო პრაქტიკაში.
 9. ეკოუსაფრთხო და ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების გამოყენების დანერგვა.

გადაწყვეტა

სამინისტროს  ავარიული შეტყობინების სისტემა.

პროექტი ითვალისწინებს ავარიული შეტყობინების სისტემის გადაწყვეტილებების დანერგვას MobiCall ბაზაზე.

პროექტით გათვალისწინებულია ავარიული შეტყობინების სისტემის გადაწყვეტილებების ინტეგრაცია საწარმოს IT ინფრასტრუქტურაში და საწარმოში არსებულ ავტომატურ სატელეფონო სადგურთან ურთიერთქმედება. ავტომატურ სატელეფონო სადგურად გამოიყენება სადგური ალკატელ OmniPCX Enterprise.

პროექტის დანერგვა საშუალებას იძლევა გამოვიყენოთ სისტემის შემდეგი ფუნქციონალი:

 1. ავარიული შეტყობინება წინასწარ მომზადებული სცენარით ან ТТS-ის გამოყენებით;
 2. შეტყობინება თანამშრომლის შიდა, მობილურ, ქალაქის სტაციონარულ ტელეფონზე, მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნა, შეტყობინების გაგზავნა ფოსტით;
 3. ცნობება შეტყობინების წაკითხვის ან მოსმენის შესახებ;
 4. ანგარიშების ფორმირება;
 5. ოპერატიული კონფერენციის ჩატარების შესაძლებლობა 30/60/90 და ა.შ. მონაწილეზე;
 6. მოვლენათა ჩაწერა.

ვენდორები

თუკი გაინტერესებთ პროექტზე დამატებითი ინფორმაციის მიღება, კონსულტაციებისათვის მოგვმართეთ ოფისში.

მიიღეთ უფასო კონსულტაცია
ოფისი საქართველოში:
0119, საქართველო, თბილისი, წერეთლის გამზირი 116
Tel.: +995 (32) 234 16 09
e-mail: infotel@infotel.ge
ოფისი უკრაინაში:
03110, უკრაინა, კიევი,
სოლომენსკაის ქუჩა, 3ბ, ოფისი 205
Tel.: +380 (44) 520 20 30
Fax: +380 (44) 520 20 28
e-mail: infotel@infotel.ua