ბლოგი


InfoTel-ი  არის კომპლექსური სატელეკომუნიკაციო და საინფორმაციო გადაწყვეტების ფართოპროფილიანი სისტემური ინტეგრატორი. 2004 წლიდან კომპანიამ დააგროვა დიდი პრაქტიკული გამოცდილება საქართველოში, უკრაინასა და სხვა ქვეყნებში სხვადასხვა ვენდორებისა და სხვადასხვა დარგობრივი მიმართულებების მოწყობილობების პროექტების რეალიზებაში. გადაწყვეტათა ჩვენს პორტფელში არის რეალიზებული პროექტები მცირე და კორპორატიული ბიზნესისათვის, წარმოებისათვის, სახელმწიფო სექტორისათვის, მედიცინისა და განათლებისათვის.

საკუთარი ტექნიკური ბაზისა და საერთაშორისო სერტიფიკაციის მქონე მაღალკვალიფიციური ტექნიკური სპეციალისტების არსებობის გამო, ჩვენ შეგვიძლია სირთულის ნებისმიერი დონის პროექტების რეალიზება. კომპანიის სპეციალისტებს შეუძლიათ სწრაფად და მკაფიოდ გაიგონ ამოცანა და შეარჩიონ ამოცანის გადაჭრის რამდენიმე ვარიანტი კლიენტის მიერ მოცემული ბიუჯეტის ფარგლებში.

კომპანია InfoTel-ის არჩევით, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებულნი იყოთ ხარისხსა და ვადებში. ჩვენ ვმუშაობთ მსოფლიოში ცნობილი მწარმოებლების აღჭურვილობით და ვიძლევით პროდუქციისა და შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გარანტიას. მთელი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში ტექნიკურად მხარს ვუჭერთ რეალიზებულ გადაწყვეტებს. 

Send a request

ოფისი საქართველოში:
0119, საქართველო, თბილისი, წერეთლის გამზირი 116
Tel.: +995 (32) 234 16 09
e-mail: infotel@infotel.ge
ოფისი უკრაინაში:
03110, უკრაინა, კიევი,
სოლომენსკაის ქუჩა, 3ბ, ოფისი 205
Tel.: +380 (44) 520 20 30
Fax: +380 (44) 520 20 28
e-mail: infotel@infotel.ua