კავშირგაბმულობის სისტემის მოდერნიზაცია სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"-ში

внедрения телекоммуникационных решений нового поколения

კომპანია InfoTel არჩეული იქნა ახალი თაობის სატელეკომუნიკაციო გადაწყვეტების - თანამედროვე მტყუნებისადმი მედეგი პლატფორმა OpenScape Voice-ის უნიფიცირებული კომუნიკაციისა და უნივერსალური კონტაქტ-ცენტრის OpenScape Contact Center Enterprise დასაყენებლად და დასანერგად კომპანია „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაში“ (GSE).

შემკვეთის შესახებ

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ არის საქართველოს სახელმწიფო კომპანია, ერთერთი იმ სამთაგან, რომლებიც ემსახურება ქვეყნის გადამცემ ელექტროქსელებს. კომპანია უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის გადაცემას (ტრანსპორტირებას, ტრანზიტს) საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და იმავდროულად არის დისპეტჩერიზაციის ერთადერთი ლიცენზიანტი. „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ შეიცავს 6 რეგიონალურ ქსელს: თბილისის, იმერეთის, შიდა ქართლის, აჭარა-გურია-სამეგრელოს, ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონალურ ქსელებს.   საქართველოს ენერგოსისტემის ეროვნული სადისპეტჩერო ცენტრი მდებარეობს თბილისის ცენტრში. სადისპეტჩერო ცენტრი პასუხისმგებელია საქართველოს ენერგოსისტემის ოპერატიულ მართვაზე, 500/220/35 კვტ ელექტროგადაცემის ობიექტების გამართულ მუშაობაზე და ენერგოსისტემის მდგრადობაზე. ეროვნული სადისპეტჩერო ცენტრი უზრუნველყოფს ენერგოსისტემის მუშაობას, როგორც ერთიანი ობიექტისას, ნორმალურ და საავარიო რეჟმებში.

Web-site: http://www.gse.com.ge/

ამოცანები

„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ ამოცანად დაისახა კავშირგაბმულობის სისტემის მოდერნიზება, რაც საშუალებას მისცემს:

გადაწყვეტა ასევე უნდა იყოს მასშტაბირებადი, მოქნილი, სამართავად უფრო მარტივი და ეკონომიური.

  Модернизация системы связи в АО «Грузинская Государственная электросистема»

გადაწყვეტა

ყველა წინადადებიდან ყველაზე ფუნქციური და ფასი/ხარისხის თანაფარდობის მიხედვით ყველაზე ოპტიმალური აღმოჩნდა კომპანია InfoTel-ის გადაწყვეტა. ის წარმოადგენდა პროგრამულ კომპლექსს საოპერატორო დონის ხმოვანი პლატფორმის OpenScape Voice-სა და კომპანია Unify-ის წარმოების კონტაქტ-ცენტრის OpenScape Contact Center Enterprise-ის ბაზაზე.

გადაწყვეტა შედგება:

დანართი OpenScape Mobile (OSMO) მობილური კლიენტებისთვის გვაძლევს UC შემდეგ შესაძლებლობებს:

ვენდორები

 комплексное решение для унифицированных коммуникаций     комплексное решение для унифицированных коммуникаций

 

დასკვნები

ჩამოვტვირთოთ აღწერა

Implementation of a unified communications platform and contact center

თუკი გაინტერესებთ პროექტზე დამატებითი ინფორმაციის მიღება, კონსულტაციებისათვის მოგვმართეთ ოფისში.

მიიღეთ უფასო კონსულტაცია
ოფისი საქართველოში:
0119, საქართველო, თბილისი, წერეთლის გამზირი 116
Tel.: +995 (32) 234 16 09
e-mail: infotel@infotel.ge
ოფისი უკრაინაში:
03110, უკრაინა, კიევი,
სოლომენსკაის ქუჩა, 3ბ, ოფისი 205
Tel.: +380 (44) 520 20 30
Fax: +380 (44) 520 20 28
e-mail: infotel@infotel.ua